เวลาคงเหลือ

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 | สถานที่: ณ พรอมเมนาดา จ.เชียงใหม่การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
 • กรอกรายละเอียดผู้สมัคร ตามแบบฟอร์ม
 • และโดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย
  เลขที่บัญชี : 501-309863-6
  ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • หากมีรายชื่อ แสดงว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดการ

 • วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ
  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ พรอมเมนาดา จ.เชียงใหม่
 • 10.00-18.00 น. รับเบอร์วิ่ง

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ พรอมเมนาดา จ.เชียงใหม่
 • 05.00 น. นักวิ่งถึงบริเวณงาน ลงทะเบียน และทำภารกิจตามอัธยาศัย
 • 05.45 น. วอร์มอัพร่างกายคลายกล้ามเนื้อ
 • 05.55 น Check In นักวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กม.
 • 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กม.
 • 06.05 น Check In นักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กม.
 • 06.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กม.
 • 06.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Family Run ระยะทาง 1 กม.
 • 07.30 น. พิธีมอบรางวัล/ของรางวัล สำหรับนักวิ่งที่ติดอันดับ
 • 08.00 น. ประกาศผลนักวิ่งแฟนซี