• blog post
  • blog post
  • blog post
  • blog post
ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย

ข่าวสารและประกาศจากโรงเรียน

พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปกครองและครู และร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน...

Read more

กิจกรรมผ้าป่าการกุศลของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย กำหนดให้วันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยจัดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

Read more

  • กิจกรรมผ้าป่าการกุศล
  • พระหฤทัยยาตรา
  • วันวิชาการ 2559
  • สนับสนุนตู้เก็บหนังสือในห้องเรียน
  • กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่เมืองเชียงใหม่
  • bike for SC family

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และใบสมัครต่างๆของทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน